سوالات متداول درباره

آموزش فارکس

مدرسه فارکس مفاهیم فارکس و بازارهای مالی – بخش دوم: فارکس چیست مفاهیم فارکس و بازارهای مالی – بخش سوم: بانکهای مرکزی و کارگزاران بازار فارکس مفاهیم پایه در بازار فارکس چیست؟ – بخش دوم Forex بازار فارکس چیست؟ درس اول – بخش ۱ – تقسیم بندی بازار های مالی – ویدئو درس اول – بخش ۲ – تحولات سیستم های پولی – ویدئو درس اول – بخش ۳ – بررسی پیشرفت تکنولوژی در گسترش بازار – ویدئو درس اول – بخش ۴ – سلسله مراتب شرکت کنندگان در بازار فارکس- ویدئو درس اول – بخش ۵ – مقایسه بازارها – ویدئو درس اول – بخش ۶ – آشنایی مقدماتی با شرکت کنندگان بازار فارکس – ویدئو درس اول – بخش ۷ – آشنایی مقدماتی با انواع معاملات – ویدئو درس دوم – بخش ۱ – کدهای اختصاری – ویدئو درس دوم – بخش ۲ و ۳ – مفهوم خرید و فروش – ویدئو درس دوم – بخش ۴ – ارزهای اصلی ، فرعی و متقابل – ویدئو درس دوم – بخش ۵ – واحد اندازه گیری حجم معاملات و نقش لوریج – ویدئو درس دوم – بخش ۶ – واحد نوسانات نرخ ارز یا (Pip) پیپ چیست؟ – ویدئو درس دوم – بخش ۷ – نرخهای خرید و فروش – ویدئو درس دوم – بخش ۸ – نحوه محاسبه سود و ضرر – ویدئو درس دوم – بخش ۹ – انواع دستورات و کاربرد آنها – ویدئو درس دوم – بخش ۱۰ – بهره شبانه، سواپ، Swap – ویدئو Leverage اهرم یا لوریج چیست و چگونه استفاده می شود؟ درس سوم – بخش ۱ – قوانین مدیریت سرمایه – ویدئو درس سوم – بخش ۲ – تکنیکهای مدیریت سرمایه – ویدئو چگونه می شود نمونه هایی رایگان از ویدیوهای دوره آموزش جامع را ببینیم؟