آیا می توانم حساب فیکس MT4Fixed را به ان دی دی MT4NDD یا برعکس تبدیل کنم؟

قابلیت تبدیل حساب MT4NDD به MT4Fixed یا برعکس وجود ندارد. اما شما می توانید هر دو حساب را افتتاح نمایید و بین آنها موجودی خود را منتقل نمایید و در هر کدام از حساب ها که مایل هستید معامله کنید.

پاسخ صدها پرسش متداول

در مرکز پشتیبانی ایران بورس آنلاین پاسخ تمامی پرسش هایی که ممکن است برای مشتریان پیش آيد با زیانی ساده توضیح داده شده است. کافی است که در نوار جستجو سوال خودتان را تایپ کنید