چرا با توجه به هزینه کمتر معاملات در حساب MT4NDD افراد حساب MT4Fixed باز می کنند؟

حساب MT4Fixed همواره اسپرد ثابتی دارد و برای برخی افراد ثابت بودن اسپرد از مقدار آن مهم تر است.
ضمن اینکه مقدار استاپ اوت Stop Out در حساب فیکس برابر 20 درصد و در حساب ان دی دی برابر 50 درصد است. یعنی اگر در حساب ان دی دی Margin Level شما به 50 درصد یا کمتر از آن برسد بروکر پوزیشن شما را می بندد. در صورتی که این مقدار در حساب فیکس 20 درصد است.
 

پاسخ صدها پرسش متداول

در مرکز پشتیبانی ایران بورس آنلاین پاسخ تمامی پرسش هایی که ممکن است برای مشتریان پیش آيد با زیانی ساده توضیح داده شده است. کافی است که در نوار جستجو سوال خودتان را تایپ کنید