چگونه می توانم همزمان روی چند حساب معامله کنم؟

با استفاده از نرم افزار Multi Terminal این امکان وجود دارد که شخص مدیر اکانت علاوه بر حسابهای متعددی که در کابینه خودش دارد، بتواند حساب های اشخاص دیگر (در صورتی که پسرود این حسابها را داشته باشد) را هم به این نرم افزار اضافه کند و آنها را مدیریت کند.
مدیر می تواند حسابهای همنوع را همزمان مدیریت کند (مثلاً چند تا حساب MT4Fixed با هم، یا چند تا حساب MT4NDD باهم و ...).در صورت گرفتن اردر به طور همزمان برای چند تا حساب، تریدر می تواند پارامترهای اجرای اردر را برای حسابهای مختلف تعیین کند.برای دانلود نرم افزار مولتی ترمینال، اینجا را کلیک کنید.

پاسخ صدها پرسش متداول

در مرکز پشتیبانی ایران بورس آنلاین پاسخ تمامی پرسش هایی که ممکن است برای مشتریان پیش آيد با زیانی ساده توضیح داده شده است. کافی است که در نوار جستجو سوال خودتان را تایپ کنید