برای تکمیل پرسشنامه کابین شخصی فیبوگروپ به جای پاسپورت، کارت ملی ارسال کرده ام، برای تاریخ صدور چه تاریخی را باید وارد کنم؟

در صورت استفاده از کارت ملی به عنوان سند شناسایی؛ برای تاریخ صدور، تاریخ تولد خود را به میلادی وارد نمایید.
شماره سند، شماره ملی شماست.
توجه داشته باشید که، در صورتی که تاریخ اعتبار کارت ملی شما که در پشت کارت درج شده است، گذشته باشد نمی توانید از کارت ملی به عنوان سند هویتی و مدرک شناسایی استفاده نمایید. 

پاسخ صدها پرسش متداول

در مرکز پشتیبانی ایران بورس آنلاین پاسخ تمامی پرسش هایی که ممکن است برای مشتریان پیش آيد با زیانی ساده توضیح داده شده است. کافی است که در نوار جستجو سوال خودتان را تایپ کنید