پسورد سرمایه گذار یا اینوستور چیست؟

اگر زمانی خواستید اشخاص دیگری تنها برای دیدن معاملات شما، به حساب شما در متاتریدر دسترسی داشته باشند، آن اشخاص میتوانند از پسورد سرمایه گذار یا Investor استفاده کنند. دارنده این پسورد فقط اجازه دیدن معاملات شما را دارد و نه اجازه انجام معامله. 
اگر اشتباها با این پسورد وارد شوید و قصد انجام معامله داشته باشید، پیام Trade is Disabled دریافت می کنید. یا امکان معامله برای شما فعال نمی شود.

پاسخ صدها پرسش متداول

در مرکز پشتیبانی ایران بورس آنلاین پاسخ تمامی پرسش هایی که ممکن است برای مشتریان پیش آيد با زیانی ساده توضیح داده شده است. کافی است که در نوار جستجو سوال خودتان را تایپ کنید