آیا ساعت پلتفرم متاتریدر که در بخش مارکت واچ دیده میشود قابل تغییر و تنظیم است؟

ساعت پلتفرم متاترید ثابت و غیر قابل تغییر است و نمی توان آن را بر اساس وقت محلی تنظیم کنیم.
آغاز شروع به کار پلتفرم متاتریدر بر اساس ساعت قابل مشاهده در بخش مارکت واچ، در راس ساعت 00:00 هر بامداد دوشنبه و زمان پایان بازار در انتهای روز جمعه ساعت 23:59 می باشد.

پاسخ صدها پرسش متداول

در مرکز پشتیبانی ایران بورس آنلاین پاسخ تمامی پرسش هایی که ممکن است برای مشتریان پیش آيد با زیانی ساده توضیح داده شده است. کافی است که در نوار جستجو سوال خودتان را تایپ کنید