حساب معاملاتی افتتاح کردم کی می توانم حسابم را شارژ کنم؟

اگر پروفایل شما در کابینه شخصی 90 درصد تکمیل شده باشد، می توانید برای شارژ حساب خود اقدام نمایید.

پاسخ صدها پرسش متداول

در مرکز پشتیبانی ایران بورس آنلاین پاسخ تمامی پرسش هایی که ممکن است برای مشتریان پیش آيد با زیانی ساده توضیح داده شده است. کافی است که در نوار جستجو سوال خودتان را تایپ کنید